121
DR. BINDU R SHAH

Mem. No: LM - S-64

122
DR. C. RADHAKRISHAN RAO

Mem. No: LM - R-17

123
DR. C.K. DUA

Mem. No: LM - D-10

124
DR. C.K.DUA

Mem. No: LM - D-10

125
DR. CHAITANYA GANGADHAR SEJEKAN

Mem. No: LM - S-66

126
DR. CHANDITA KONWAR

Mem. No: LM - C-22

127
DR. CHANDRA SHEKHAR CHATTERJI

Mem. No: LM - C-12

128
DR. CHANDRASHEKHAR KOLVEKAR

Mem. No: LM - K-15

129
DR. CHANDRASHEKHARAN CHAM

Mem. No: LM - C-25

130
DR. CHANDRIKA SUNIL DUTT

Mem. No: LM - D-25

131
DR. CHANDU BABU MUVVA

Mem. No: LM - M-05

132
DR. CHARU SHARMA

Mem. No: LM - S-97

133
DR. CHARU SHARMA

Mem. No: LM - S-99

134
DR. CHARUSHEELA PRASAD APSANGIKAR

Mem. No: LM - A-18

135
DR. CHAUHAN

Mem. No: LM - M2132

136
DR. CHELLABOYINA CHANDRASEKHAR NAGA

Mem. No: LM - C-21

137
DR. CHINMAY TRIVEDI

Mem. No: LM - T-12

138
DR. COL. () KUNWAR SARVAJIT SINGH PANWAR

Mem. No: LM - P-09

139
DR. CVR MOHAN

Mem. No: LM - M-01

140
DR. D.C.MAHESH

Mem. No: LM - M-42